• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • 7.506 m2Metraż
 • 4Łazienki
 • 3Pokoje
 • 1Garaż

POSIADŁOŚĆ NAD JEZIOREM POD OLSZTYNEM

Piękna posiadłość nad jeziorem Leleskim w skład, której wchodzą duży dom oraz mniejszy budynek gotowe do zamieszkania wraz z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem.
Posiadłość znajduje się trzydzieści kilometrów od Olsztyna i jest dobrze skomunikowana z Olsztynem (ok. 30 min jazdy samochodem ) .Wyjątkową cechą posiadłości jest przepiękna panorama roztaczająca się z tarasu oraz wszystkich okien .Najbliższa okolica jest w niewielkim stopniu zurbanizowana co sprawia, że jest idealna do odpoczynku na łonie natury. W odległości kilku minut spacerem znajduje się plaża. Przedstawiona koncepcja zieleni obejmuje roślinność przede wszystkim w celu wzbogacenia estetyki i oraz spełnienie funkcji rekreacyjnej i reprezentacyjnej omawianego terenu.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

POSIADŁOŚĆ składa się z:

1. DZIAŁKI o pow. 7506m2 zagospodarowanej i urządzonej – opadającej w kierunku jeziora Leleskiego , z pięknymi nasadzeniami, przy których znajduje się okazały taras widokowy. Ogród nieustannie pielęgnowany przez ogrodnika jest zadbany porośnięty starodrzewiem . Właściciele posiadłości byli właścicielami pięknego pomostu z wszelkimi pozwoleniami , który warto było by odbudować .
Do przekazania projekt na budowę basenu .

2. DOM o pow. użytkowej 272,11 m2) z tarasem.
Powstał w 2003 r , dzięki staraniom obecnych właścicieli przywrócono rekreacyjny charakter posiadłości do stanu dzisiejszej świetności.
Posiadłość zachowała charakter podmiejskiego dworku , jest w stylu neoklasycystycznym.
Na parterze znajduje się piękny , przestronny salon z widokiem na jezioro i ogród o wysokości 3,9m oraz przestrzenna kuchnia. Oba pomieszczenia z dostępem do kominka oraz toalety. Pozostała strefa sypialniana o wysokości 2,5m.
Wydzielone zostały dwie strefy , po obydwu stronach części reprezentacyjnej.
Część przeznaczona dla domowników stanowią dwie przestronne sypialnie oraz odrębna łazienka. Część przeznaczona dla gości to również dwie sypialnie i łazienka. Wszystkie pokoje zostały zaprojektowane tak by maksymalnie wykorzystać walory lokalizacji i skierowane okna są w stronę widoku na jezioro i ogród. Zapewniając też maksymalną ciszę i spokój.
W piwnicy , która ma okna oraz pełną wysokość mieszkalną znajduje się urządzenia do ogrzewania oraz miejsce do dowolnego zagospodarowania np na spiżarnię lub salon gier .

3. MAŁY DOM DLA DOZORCY o pow. użytkowej ok. 97,99 m2, który może służyć jako dom gościnny.
· niezależnego dwupokojowego mieszkania (sypialnia, salon, kuchnia, łazienka)
· pomieszczenia magazynowego- podręczny warsztat
· na posesji miejsc postojowych na kilkanaście aut. (tak duża liczba wynika z zagospodarowanego i wyłożonego polbrukiem podjazdu)

INSTALACJE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– woda miejska z wodociągu
– ogrzewanie podłogowe w salonie. kuchni i dużej łazience . W pozostałych pomieszczeniach grzejniki elektryczne . W salonie kominek.
– kanalizacja – przydomowa oczyszczalnia ścieków typu SOTRALENTZ 3000l oraz 1500L na mniejszy dom. Kanalizacja w planach gminy Pasym.
– całodobowa opieka dozorcy

DANE OBIEKTU:
=-=-=-=-=-=-=-=-
– POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 310,81m2
– POWIERZCHNIA CAŁKOWITA – 346,30m2
– POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 272,11m2
– KUBATURA – 1.150,00m3

STANDARD WYKOŃCZENIA/WYPOSAŻENIA
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– drewniana meblowa zabudowana kuchenna – granitowe blaty,
– podłogi: w zależności od przeznaczenia pomieszczenia – deski dębowe / terakota
– porcelana łazienkowa
– kute ogrodzenie
– stolarka drzwiowa – drewniana
– stolarka okienna drewniana 3 – szybowa
– bramy wjazdowe i garażowe
– elewacja – tynki
– dach – dachówka ceramiczna „Klasztorna” – wysoko ceniona przez konserwatorów zabytków
– ściany – cegła wapienno-piaskowa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGLĄDANIA TEJ ZJAWISKOWEJ NIERUCHOMOŚCI!

Odwiedź nasz kanał na YouTube i zapoznaj się z ofertami cudownych nieruchomości!
JUSTYNA RODZIEWICZ NIERUCHOMOŚCI oraz na stronę www.justynarodziewicz.pl

„Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora jest zabronione.”
Zapraszam na stronę: www.justynarodziewicz.pl

*Osoba odpowiedzialna zawodowo za realizację niniejszej oferty posiada licencję numer 14647

*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, 1. Kodeksu Cywilnego.

*Pośrednik nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

*Opis oferty jest sporządzony na podstawie informacji przekazanych nam przez właścicieli i dodatkowo na podstawie oględzin nieruchomości. Dane faktyczne i prawne mogą ulegać modyfikacjom i aktualizacji. Nie odpowiadamy za niezgodność danych z rzeczywistością.

„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.
Właścicielem ogłoszenia oraz poszczególnych jego elementów jest Justyna Rodziewicz Nieruchomości oraz podmioty z nim współpracujące. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Justyna Rodziewicz Nieruchomości lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej ”


Opis angielski

PROPERTY BY THE LAKE NEAR OLSZTYN

A beautiful property on Lake Leleskie, which consists of a large house and a smaller building ready to move in with full equipment and furniture.
The property is located thirty kilometers from Olsztyn and is well connected with Olsztyn (approx. 30 minutes by car). A unique feature of the property is the beautiful panorama stretching from the terrace and all windows. The nearest area is slightly urbanized, which makes it ideal for resting in nature. The beach is a few minutes walk away. The presented concept of greenery includes vegetation primarily in order to enrich the aesthetics and fulfill the recreational and representative function of the discussed area.

SELLING ITEM
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

THE PROPERTY consists of:

1. PLOTS with an area of 7506 m2 developed and furnished – sloping towards Lake Leleskie, with beautiful plantings, with a magnificent observation deck. The garden is constantly tended by a gardener and is well-maintained with old trees. The owners of the estate owned a beautiful pier with all permits, which would be worth rebuilding.
A project for the construction of a swimming pool to be handed over.

2. HOUSE with an area of usable area of ​​272.11 m2) with a terrace.
It was established in 2003, thanks to the efforts of the current owners, the recreational character of the property was restored to its present splendour.
The property has retained the character of a suburban manor house, it is in the neoclassical style.
On the ground floor there is a beautiful, spacious living room overlooking the lake and the garden with a height of 3.9 m and a spacious kitchen. Both rooms with access to the fireplace and toilet. The remaining bedroom zone is 2.5 m high.
Two zones have been separated, on both sides of the representative part.
The part intended for the household consists of two spacious bedrooms and a separate bathroom. The part intended for guests also includes two bedrooms and a bathroom. All rooms have been designed to maximize the advantages of the location and the windows are directed towards the view of the lake and the garden. Also ensuring maximum peace and quiet.
In the basement, which has windows and full living height, there are heating devices and space for any development, eg for a pantry or a games room.

3. A LITTLE keeper’s house with an area of usable area of ​​approx. 97.99 m2, which can be used as a guest house.
an independent two-room apartment (bedroom, living room, kitchen, bathroom)
· a storage room – a handy workshop
· Parking spaces for several cars on the property. (such a large number results from the developed and paved driveway)

INSTALLATIONS
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– city water from the water supply
– underfloor heating in the living room. kitchen and large bathroom. Electric heaters in other rooms. A fireplace in the living room.
– sewage system – SOTRALENTZ 3000l household sewage treatment plant and 1500L for a smaller house. Sewage system in the plans of the Pasym commune.
– 24-hour caretaker care

OBJECT DATA:
=-=-=-=-=-=-=-=-
– BUILDING AREA – 310.81 m2
– TOTAL AREA – 346.30 m2
– USABLE AREA – 272.11m2
– CUBATURE – 1,150.00m3

FINISH/EQUIPMENT STANDARD
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– wooden kitchen furniture – granite countertops,
– floors: depending on the purpose of the room – oak boards / terracotta
– bathroom porcelain
– wrought iron fence
– door joinery – wooden
– wooden 3-pane window joinery
– entrance and garage gates
– façade – plasters
– roof – ceramic tile „Klasztorna” – highly valued by monument conservators
– walls – lime-sand brick

PLEASE CONTACT US FOR VIEWING THIS SPECTACULAR PROPERTY!

Visit our YouTube channel and check out the wonderful real estate offers!
JUSTYNA RODZIEWICZ NIERUCHOMOŚCI and on the website www.justynarodziewicz.pl

“The description of the offer contained on the website is prepared on the basis of the inspection of the property and information obtained from the owner, it may be updated and does not constitute an offer specified in art. 66 and following K.C.
All rights reserved. Copying, reproducing and using photos and descriptions without the author’s consent is prohibited.
Please visit the website: www.justynarodziewicz.pl

*The person professionally responsible for the implementation of this offer has a license number 14647

* This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to art. 66, 1 of the Civil Code.

*The broker is not responsible for any errors or outdated advertisements.

* The description of the offer is prepared on the basis of information provided to us by the owners and additionally based on the inspection of the property. The factual and legal data may be modified and updated. We are not responsible for the inconsistency of data with reality.

„This announcement does not constitute an offer within the meaning of Art. 66 pairs 1 of the Civil Code and is for information purposes only.
The owner of the advertisement and its individual elements is Justyna Rodziewicz Nieruchomości and entities cooperating with it. All rights reserved. Copying, disseminating and using these materials in any other way beyond the permitted use specified in the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 1994, No. 24, item 83, as amended) without written consent of Justyna Rodziewicz Nieruchomości or cooperating entities is prohibited and may be the basis for civil and criminal liability ”

 • Apartamentowiec
 • Balkon
 • Bliźniak
 • Blok
 • Budowlana
 • Dom wielorodzinny
 • Dwupoziomowe
 • fotowoltaika
 • Garaż
 • Gaz
 • Gospodarstwo
 • Internet
 • Inwestycyjna
 • jezioro
 • Kablówka
 • Kamienica
 • Kanalizacja
 • Kominek
 • Komórka lokatorska
 • Kuchnia w aneksie
 • Kuchnia z oknem
 • Kuchnia z wyposażeniem
 • las
 • Łazienka z oknem
 • Miejsce parkingowe
 • Nowa instalacja
 • Ogrodzenie
 • ogrzewanie miejskie
 • ogrzewanie podłogowe
 • Okna nowe drewniane
 • Okna nowe PCV
 • Osobne WC
 • Piwnica
 • Prąd
 • Prysznic
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków
 • Rekreacyjny
 • Rolna
 • Siedlisko
 • Spółdzielcze własnościowe
 • studnia głębinowa
 • światłowód
 • Szeregowy
 • Taras
 • telefon
 • TV kablowa
 • Wanna
 • Wifi
 • witryny
 • Woda
 • Wolnostojacy