• 12081033_437889635_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 12081033_437889909_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 12081033_437890009_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 12081033_437890181_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 12081033_437890281_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 12081033_437890359_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 12081033_437890683_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 12081033_437890765_dzialka-rolna-guja_xlarge
 • 32.803 m2Metraż

WYJĄTKOWO PIĘKNIE POŁOŻONA NIERUCHOMOŚĆ NA WZGÓRZU ODDALONA OK 500m OD JEZIORA , W CZYSTYM ZAKĄTKU MAZUR

LOKALIZACJA:

Nieruchomość położona w miejscowości Guja, pomiędzy jeziorami Oswin i Rydzowka, na szlaku Kanału Mazurskiego .
W opracowaniu Europejski projekt odbudowy szlaku kanalow lączących Polskę z Rosją .W sasiedztwie kilka ekskluzywnych osrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych .
Usytuowanie i niewielkie odległosci do roznych atrakcji , stanowią idealne miejsce wypadowe do wycieczek, wypraw survivalowych czy zeglarskich po Mazurach (w najblizszej okolicy Wielkie Jeziora Mazurskie, Wegorzewo, Gizycko, Ketrzyn oraz wiele atrakcji turystycznych w okolicach). Pobliskie tereny to raj dla turystyki, agroturystyki etc, wędkarstwa , myślistwa i czynnego wypoczynku. W komplecie dokumentacja techniczna wykonanych fundamentów domu mieszkalnego + pełny projekt i projekty budynków gospodarczych (wszystko w cenie działki ).

OPIS :

W skład nieruchomości do sprzedaży wchodzą następujące działki nr 236/10, 236/16 i 236/14 o łącznej powierzchni 32803,00 m2 ( plan w załączniku).
To typowa inwestycyjna działka z perspektywa dotacji EU . To działka dla wizjonera i operatywnego człowieka , przyniesie konkretne profity . Możliwość zakupu na firmę .
Od strony wschodniej i zachodniej działka graniczy z innymi działkami zabudowanymi siedliskowo. Od strony północnej działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez działkę gruntu nr 236/13.

Teren uzbrojony (woda, prąd).

Działki nieogrodzone o regularnym kształcie. Teren równy , niezadrzewiony .Na podstawie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stwierdzono, że nieruchomość położona w obrębie Guja przeznaczona jest pod zabudowę tzn. teren o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę siedliskową z produkcja rolną . Wymagane jest opracowanie planów zagospodarowania terenu w szczegółowej skali na wskazane tereny ( łącznie z terenem UK ) . Skala i forma zabudowy powinna nawiązać do charakteru architektury regionalnej i otoczenia. Działka nr 236/14 objęta jest decyzją o warunkach zabudowy z 2005 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków gospodarczych w ramach zabudowy zagrodowej.

Osoba odpowiedzialna zawodowo za realizację niniejszej oferty posiada licencję numer 14647

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, 1. Kodeksu Cywilnego.

Pośrednik nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

EXTREMELY BEAUTIFUL LANDSCAPED PROPERTY ON HILL, APPROXIMATELY OVER 500m FROM THE LAKE IN A CLEAN AMOUNT OF MAZUR

LOCATION:

Property located in the town of Guja, between the lakes of Oswin and Rydzowka, on the route of the Masurian Canal.
In the elaboration European project for the reconstruction of the canal route linking Poland with Russia. In the neighborhood, there are several exclusive holiday resorts and agritourism farms.
The location and small distances to various attractions are an ideal starting point for trips, survival and sailing trips in Masuria (in the immediate vicinity of the Great Masurian Lakes, Wegorzewo, Gizycko, Ketrzyn and many tourist attractions in the vicinity). Nearby areas are a paradise for tourism, agritourism, fishing, hunting and active recreation. The set includes technical documentation of the foundations of a residential house + a complete design and designs of farm buildings (all included in the price of the plot).

DESCRIPTION:

The real estate for sale includes the following plots no. 236/10, 236/16 and 236/14 with a total area of ​​32,880.00 m2 (plan attached).
This is a typical investment plot from the perspective of EU subsidies. This is a plot for the visionary and operative man, will bring specific profits. The opportunity to buy for a company.
From the east and west, the plot borders with other plots built up habitat. From the north, the plot has access to a public road through plot no. 236/13.

Armed area (water, electricity).

Plots of land with regular shape. An even, unscheduled area. Based on the findings of the study of the conditions and directions of the spatial development of the commune, it was found that the real estate located within Guja is designated for development, i.e. an area with basic purpose for habitat construction with agricultural production. It is required to develop land development plans on a detailed scale to the designated areas (including the UK area). The scale and form of buildings should refer to the character of regional architecture and the surroundings. Plot No. 236/14 is covered by the decision on development conditions of 2005, which sets out the conditions for development for an investment consisting in the construction of 6 farm buildings within the farm building.

A person who is professionally responsible for the implementation of this offer has a license number 14647

This announcement is only commercial information and does not constitute an offer in accordance with art. 66, 1 of the Civil Code.

The broker is not responsible for any errors or out of date advertising.

 • Apartamentowiec
 • Balkon
 • Bliźniak
 • Blok
 • Budowlana
 • Dom wielorodzinny
 • Dwupoziomowe
 • Garaż
 • Gaz
 • Gospodarstwo
 • Internet
 • Inwestycyjna
 • Kablówka
 • Kamienica
 • Kanalizacja
 • Kominek
 • Komórka lokatorska
 • Kuchnia w aneksie
 • Kuchnia z oknem
 • Kuchnia z wyposażeniem
 • Łazienka z oknem
 • Miejsce parkingowe
 • Nowa instalacja
 • Ogrodzenie
 • Okna nowe drewniane
 • Okna nowe PCV
 • Osobne WC
 • Piwnica
 • Prąd
 • Prysznic
 • Rekreacyjny
 • Rolna
 • Siedlisko
 • Spółdzielcze własnościowe
 • Szeregowy
 • Taras
 • telefon
 • TV kablowa
 • Wanna
 • Wifi
 • Woda
 • Wolnostojacy